Tớ xin lỗi vì tất cả những lần trầm cảm và rối loạn lo âu đã biến tớ thành một đứa bạn không ra gì

Originally posted on Tâm hồn đẹp Việt Nam:
By ella byworth for metro.co.uk Từ khi bắt đầu nói thật về sức khỏe tâm lí của mình, tớ nhận ra các mối quan hệ của tớ cũng thay đổi – phần lớn theo chiều hướng tốt hơn. Mọi người tin tưởng lẫn nhau…

Random thoughts #n

Có thể là do trời (lại) đang mưa, có thể là do cái oneshot yêu thích nhất của mình đã được đăng, cũng có thể là do vừa đi phỏng vấn xin việc ở Jessie Dolls về, tối chờ mãi không nhận được cuộc gọi nào và biết là mình đã rớt nên bây giờ […]